Generalforsamling

Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00 i Grenaa Skyttekreds, Næsgårdvej 5, 8500 Grenaa

 

DAGSORDEN iflg. vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
4.1 Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer i vedtægterne:
a. Ændring til vedtægternes § 3: DDS Østjylland ændres til DGI Østjylland og De Danske Skytteforeninger ændres til DGI.
b. Tilføjelse til vedtægternes § 3 efter: ”Skyttekredsen er ligeledes tilsluttet Dansk Skytteunion” og derigennem også Dansk Sportsskytteforbund.
c. Ændring til vedtægternes § 19: ”DDS Østjylland” ændres til DGI Østjylland samt ændres ”amtsforeningen” til regionsforeningen.
d. Tilføjelse til vedtægternes § 8: Bestyrelsesmedlemmer er fritaget fra at betale kontingent. Dette er kun gældende for bestyrelsesmedlemmet selv og ikke øvrige familiemedlemmer.
4.2 Øvrige forslag til vedtægtsændringer
a. Tilføjelse til §10: Foreningens regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne på opslagstavlen 7 dage før generalforsamlingen.
b. Nyt punkt til dagsorden under § 11: Valg af stemmetællere
4.3 Øvrige forslag
a. Beslutning om ny foreningsfane
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
6.1. Valg af formand
Formand Søren Mortensen – modtager genvalg
6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Michael Petersen – ønsker at fratræde
Mie J. Harder – modtager genvalg
Mona Sjørup Jørgensen - modtager ikke genvalg
Allan Nyegaard - modtager genvalg
Henrik Boserup - modtager genvalg
6.3. Valg af suppleanter
6.4. Valg af revisorer
7. Eventuelt
7.1. Drøftelse af en eventuel ændring af bestyrelsessammensætningen
7.2. Fremtidig fanebærer
7.3. Præsentation af 150 års jubilæumsskrift


VIGTIG INFO ANG. SKV2 (Våbenpåtegninger) samt tildeling SKYTTENUMRE:


Der udfyldes 
KUN blanketter efter FORUDGÅENDE AFTALE
 med følgende kontaktpersoner
SKV2, nyerhvervelse/fornyelse: formand Søren Mortensen, mail: formand (a) grenaaskyttekreds.dk
SKYTTENUMRE, nyoprettelse/ændringer: Riffel, Pia Jensen, mail: admin (a) grenaaskyttekreds.dk   PISTOL, Henrik Boserup, mail: pistol (a) grenaaskyttekreds.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Grenaa Skyttekreds | Næsgårdvej 5 | 8500 Grenaa | Tlf. 86 32 66 85 (kun mandag og torsdag kl. 18.30-20.30)